Náš tým

budovaaa

Ludvíková FOTO   MUDr. Ethel Ludvíková

 • majitelka společnosti Medicina Centrum s.r.o.

Narodila jsem se v roce 1966 ve znamení Vodnáře.
Absolvovala jsem III. Lékařskou fakultu UK v Praze, promoce v roce 1990.
Pro kariéru praktické lékařky jsem se rozhodla už někdy na konci 4. ročníku fakulty, proto jsem bez obvyklého tápání nastoupila bezprostředně po promoci příslušnou předatestační přípravu, obsah které jsem si domlouvala už se zaměřením na budoucí ambulantní praxi lékaře se specializací všeobecné lékařství pro dospělé.

Atestace v oboru všeobecné lékařství 13. dubna 1993
Licence pro obor všeobecné lékařství od 8. září 1993
Licence lektora lékařské praxe lékařství (dříve školitele) pro obor všeobecného lékařství od 23. prosince 1998
Základní přerušovaný kurz akupunktury a aurikuloterapie jsem dokončila v roce 1998. Kvalitní teoretická i praktická výuka pod vedením MUDr. M. Barešové a MUDr. Ing. Fialy mě sice nenaorientovala na výhradně alternativní způsob léčby, ale výrazně změnila můj pohled na nemoc jako takovou.
Registrace nestátního zdravotnického zařízení dne 1.12.1993
Zahájení soukromé praxe praktické lékařky pro dospělé dne 1.2.1994

lekariMUDr. Marie Bartošová

 • atestace v oboru interní lékařství a všeobecné praktické lékařství

Do 31.3.2013 pracovala ve vlastní soukromé praxi na adrese Lublaňská 13, Praha 2.
Od 1.4.2013 pracuje ve společnosti Medicina Centrum s.r.o. jako zaměstnanec.
Pacienti MUDr. Bartošové se od 1.4.2013 stávají registrovanými pacienty společnosti Medicina Centrum s.r.o.

lekariMUDr. Jana Rajtorová

 • lékařka s atestací v oboru všeobecné praktické lékařství.

Zkušená lékařka s aktivní praxí v soukromém sektoru ordinací VPL, pracuje na částečný úvazek.

lekariMUDr. Jarmila Pařenicová

 • lékařka s atestací v oboru všeobecné praktické lékařství

Paní doktorka pracovala v naší ordinaci v letech 2012-2013. Opět k nám nastoupila v červnu 2016.

lekariMUDr. Anna Součková

 • lékařka v předatestační přípravě v oboru všeobecné praktické lékařství.
 • Paní doktorka s interní praxí má již ukončený základní kmen přípravy v oboru VPL, u nás si doplňuje poslední část vzdělávacího programu – samostatnou práci lékaře v ordinaci VPL.

lekariMUDr. Jana Paterová

 • lékařka s interní praxí, lékařka v předatestační přípravě v oboru všeobecné praktické lékařství.

a-vector-illustration-of-a_small     Radka Balicharová

 • manažerka zařízení, vrchní sestra
 • absolventka oboru všeobecná sestra

Má platné osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra.
Získala zvláštní odbornou způsobilost pro vedení a řízení pracovníků nelékařských zdravotnických povolání.
V současné době si zvyšuje vzdělání vysokoškolským studiem v oboru ošetřovatelství.

a-vector-illustration-of-a_small      Pavlína Peržeľová

 • zdravotnický asistent
 • absolventka oboru zdravotnický asistent

a-vector-illustration-of-a_small    Petra Pepřová

 • všeobecná sestra
 • absolventka oboru všeobecná sestra

Má platné osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu.

a-vector-illustration-of-a_small     Michaela Forgácsová

 • zdravotnický asistent
 • absolventka oboru zdravotnický asistent

Ukončené úplné středoškolské vzdělání s maturitou.

 

Medicina Centrum s.r.o.
má platnou AKREDITACI MZd pro obor všeobecné praktické lékařství.
V nepravidelných intervalech se u nás můžete setkat s kolegy v předatestační přípravě, nebo budoucími kolegy v předpromoční praxi.