Náš tým

budovaaa

Ludvíková FOTO   MUDr. Ethel Ludvíková

 • majitelka společnosti Medicina Centrum s.r.o.

Narodila jsem se v roce 1966 ve znamení Vodnáře.
Absolvovala jsem III. Lékařskou fakultu UK v Praze, promoce v roce 1990.
Pro kariéru praktické lékařky jsem se rozhodla už někdy na konci 4. ročníku fakulty, proto jsem bez obvyklého tápání nastoupila bezprostředně po promoci příslušnou předatestační přípravu, obsah které jsem si domlouvala už se zaměřením na budoucí ambulantní praxi lékaře se specializací všeobecné lékařství pro dospělé.

Atestace v oboru všeobecné lékařství 13. dubna 1993
Licence pro obor všeobecné lékařství od 8. září 1993
Licence lektora lékařské praxe lékařství (dříve školitele) pro obor všeobecného lékařství od 23. prosince 1998
Základní přerušovaný kurz akupunktury a aurikuloterapie jsem dokončila v roce 1998. Kvalitní teoretická i praktická výuka pod vedením MUDr. M. Barešové a MUDr. Ing. Fialy mě sice nenaorientovala na výhradně alternativní způsob léčby, ale výrazně změnila můj pohled na nemoc jako takovou.
Registrace nestátního zdravotnického zařízení dne 1.12.1993
Zahájení soukromé praxe praktické lékařky pro dospělé dne 1.2.1994

lekariMUDr. Marie Bartošová

 • atestace v oboru interní lékařství a všeobecné praktické lékařství

Do 31.3.2013 pracovala ve vlastní soukromé praxi na adrese Lublaňská 13, Praha 2.
Od 1.4.2013 pracuje ve společnosti Medicina Centrum s.r.o. jako zaměstnanec.
Pacienti MUDr. Bartošové se od 1.4.2013 stávají registrovanými pacienty společnosti Medicina Centrum s.r.o.

lekariMUDr. Anna Součková

 • atestace v oboru všeobecné praktické lékařství

lekariMUDr. Jana Paterová

 • lékařka s interní praxí, lékařka v předatestační přípravě v oboru všeobecné praktické lékařství.

lekariMUDr. Eva Robenková

 • lékařka v předatestační přípravě v oboru všeobecné praktické lékařství.

lekariMUDr. Marek Riegger

 • lékař v předatestační přípravě v oboru všeobecné praktické lékařství.

lekariMUDr. Jana Rajtorová

 • lékařka s atestací v oboru všeobecné praktické lékařství
 • v současné době na mateřské dovolené

lekariMUDr. Jarmila Pařenicová

 • lékařka s atestací v oboru všeobecné praktické lékařství
 • v současné době na mateřské dovolené

a-vector-illustration-of-a_small     Bc. Radka Balicharová

 • manažerka zařízení, vrchní sestra

Vystudovala obor všeobecná sestra na střední zdravotnické škole a navazující bakalářské studium v oboru ošetřovatelství. Získala zvláštní odbornou způsobilost pro vedení a řízení pracovníků nelékařských zdravotnických povolání.

a-vector-illustration-of-a_small      Petra Pepřová

 • všeobecná sestra

Vystudovala obor dětská sestra na střední zdravotnické škole.

a-vector-illustration-of-a_small    Pavlína Peržeľová

 • praktická sestra

Vystudovala obor zdravotnický asistent na střední zdravotnické škole.

a-vector-illustration-of-a_small     Michaela Forgácsová

 • praktická sestra

Vystudovala obor zdravotnický asistent na střední zdravotnické škole.

 

Medicina Centrum s.r.o.
má platnou AKREDITACI MZd pro obor všeobecné praktické lékařství.
V nepravidelných intervalech se u nás můžete setkat s kolegy v předatestační přípravě, nebo budoucími kolegy v předpromoční praxi.