Covid-19

COVID DOTAZNÍKY MEDICINA CENTRUM s.r.o. – INFORMACE A NÁVOD

Vážení pacienti,
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci v ČR dochází k přetíženosti telefonních linek naší ordinace a vzhledem ke specifické problematice s administrací jsme zřídili systém online formulářů pro danou problematiku:

 1. Karanténa
 2. Covid pozitivita
 3. Respirační infekce bez určení původce (nachlazení, rýma, kašel, teplota,..)

Vyberte si, která problematika se Vás týká a postupujte, prosím, podle návodu k vyplnění jednotlivých formulářů. Při nejasnosti nás kontaktujte.

 1. KARANTÉNA
  Č. 1 – ŽÁDOST O VYSTAVENÍ KARANTÉNY A TESTOVÁNÍ PO SETKÁNÍ S COVID POZITIVNÍ OSOBOU
  Tento formulář vyplňujte pouze, pokud Vás již kontaktovala Hygienická stanice a označila Vás jako kontakt „epidemiologicky závažný“.
  V opačném případě musíte sami před vyplněním formuláře kontaktovat nejdříve Hygienickou stanici a domluvit se s hygienikem, zda Vás označí jako kontakt a budete v karanténě.
  My nemůžeme situaci jakkoliv uspíšit. Výjimku tvoří pacienti (např. rodinní příslušníci či osoby blízké) sdílející společnou domácnost s covid pozitivním – u těch, pokud je ještě Hygienická stanice nekontaktovala, lze vystavit karanténu a testovat bez rozhodnutí hygienika, které bude pacientem doloženo později.
  UPOZORŇUJEME, ŽE O KARANTÉNĚ A POŽADAVKU NA TESTOVÁNÍ NEROZHODUJE SÁM PACIENT, ANI SE V RÁMCI VEŘEJNÉHO ZDRAV. POJIŠTĚNÍ NETESTUJE NA ŽÁDOST ZAMĚSTNAVATELE!!
  Č.2 – ŽÁDOST O UKONČENÍ KARANTÉNY
  Tento formulář slouží pouze pro pacienty, kteří již mají u nás karanténu evidovanou. Formulář zasílejte až s výsledkem výstupního PCR testu na covid, nejdříve po 14 dnech od kontaktu s covid pozitivním.
 2. COVID POZITIVITA
  Č.3 – OHLÁŠENÍ COVID POZITIVNÍHO VÝSLEDKU
  Tento formulář slouží pouze pro pacienty, kterým byl oznámen laboratoří či Hygienickou stanicí pozitivní výsledek na covid -19 a tuto skutečnost nám oznamují.
  Č.4 – ŽÁDOST O UKONČENÍ IZOLACE PŘI COVID POZITIVITĚ
  Pouze pro pacienty covid pozitivní – podávejte nejdříve k 14. dni nařízené izolace dle instrukcí.
 3. RESPIRAČNÍ INFEKCE BEZ URČENÍ PŮVODCE (nachlazení, rýma, kašel, teplota,..)
  Č.5 – KONTROLNÍ KONZULTACE – RESPIRAČNÍ INFEKCE BEZ URČENÍ PŮVODCE ONEMOCNĚNÍ
  Tento konzultační formulář slouží pouze pro pacienty, kteří byli instruováni po konzultaci s naším lékařem, že nás mají prostřednictvím tohoto formuláře kontaktovat.