Žádost o ukončení izolace při Covid pozitivitě

Novinka: prosíme o vyplnění tohoto formuláře skrze Medevio zde

 

(podávejte pouze podle předchozích instrukcí!!)

  Jméno:*

  Příjmení:*

  Rodné číslo:*

  Heslo GDPR (pokud není zvoleno, tak číselný kód Vaší zdr. pojišťovny):*

  E-mailová adresa:*

  Telefon (případně jiný kontaktní telefon):*

  Adresa současného pobytu:*

  COVID pozitivita zjištěna dne:*

  Příznaky ke dnešnímu dni:*

  NE - vůbec se neobjevilyNE - příznaky skončily dne:ANO - jaké:

  ŽÁDÁM O UKONČENÍ IZOLACE:*

  NEANO

  Datum:*

  *povinné pole – bez vyplnění nelze odeslat formulář

  DOBROVOLNÝ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ:*
  Zaškrtnutím políčka „POSKYTUJI SOUHLAS“ udělujete souhlas společnosti MEDICINA CENTRUM s.r.o. IČO:24846988 ke zpracování osobních údajů (jméno, příjmení, titul, adresa trvalého / přechodného bydliště, e-mailová adresa, telefon, státní občanství, datum narození, rodné číslo, zdravotní pojišťovna, profese, požadované služby za účelem možnosti nabídky a poskytnutí zdravotní péče. Tento souhlas je platný na dobu 3 let a může být vámi kdykoliv odvolán na e-mailové adrese ludvikova@medicina-centrum.cz. Vzhledem ke zpracování vašich osobních údajů máte práva v souladu s čl. 15–20 obecného nařízení o ochraně osobních údajů dle č. 2016/679. Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu a také právo na výmaz vašich osobních údajů.

  Podrobné informace o zpracování osobních údajů ZDE