Žádost o ukončení karantény

(zasílejte až s výsledkem výstupního PCR testu na covid, nejdříve po 14 dnech od kontaktu s covid pozitivním)

  Jméno:*

  Příjmení:*

  Rodné číslo:*

  Heslo GDPR (pokud není zvoleno, tak číselný kód Vaší zdr. pojišťovny):*

  E-mailová adresa:*

  Telefon:*

  Adresa současného pobytu:*

  PŘÍZNAKY onemocnění ke dnešnímu dni:*
  NEANO - jaké

  Příznaky BYLY a odezněly dne:

  VÝSLEDEK PCR testu na covid (nahrajte kopii výsledkového listu z laboratoře nebo screenshot SMS s výsledkem testu provedeného během karantény:*

  Žádám o ukončení karantény:*
  ANONE

  Datum:*

  *povinné pole – bez vyplnění nelze odeslat formulář

  DOBROVOLNÝ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ:*
  Zaškrtnutím políčka „POSKYTUJI SOUHLAS“ udělujete souhlas společnosti MEDICINA CENTRUM s.r.o. IČO:24846988 ke zpracování osobních údajů (jméno, příjmení, titul, adresa trvalého / přechodného bydliště, e-mailová adresa, telefon, státní občanství, datum narození, rodné číslo, zdravotní pojišťovna, profese, požadované služby za účelem možnosti nabídky a poskytnutí zdravotní péče. Tento souhlas je platný na dobu 3 let a může být vámi kdykoliv odvolán na e-mailové adrese ludvikova@medicina-centrum.cz. Vzhledem ke zpracování vašich osobních údajů máte práva v souladu s čl. 15–20 obecného nařízení o ochraně osobních údajů dle č. 2016/679. Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu a také právo na výmaz vašich osobních údajů.

  Podrobné informace o zpracování osobních údajů ZDE