Náš tým error

 

      MUDr. Ethel Ludvíková

majitelka společnosti Medicina Centrum s.r.o., hlavní lékařka, školitelka v oboru VPL

Absolvovala jsem 3. Lékařskou fakultu UK v Praze, promovala jsem v roce 1990. Pro kariéru praktické lékařky jsem se rozhodla už v průběhu 4. ročníku fakulty, proto jsem bez obvyklého tápání nastoupila bezprostředně po promoci příslušnou předatestační přípravu, obsah které jsem si domlouvala už se zaměřením na budoucí ambulantní praxi lékaře se specializací všeobecné lékařství pro dospělé.

Atestace v oboru všeobecné lékařství: 13. dubna 1993
Licence pro obor všeobecné lékařství: 8. září 1993
Licence lektora lékařské praxe lékařství (dříve školitele) pro obor všeobecného lékařství: 23. prosince 1998
Registrace nestátního zdravotnického zařízení dne 1. 12. 1993
Zahájení soukromé praxe praktické lékařky pro dospělé dne 1. 2. 1994

2011 změna registrace na Medicina Centrum s.r.o.

1. 4. 2013 výrazně rozšiřujeme služby v nově rekonstruovaných prostorách bývalé pohotovosti pro Prahu 2. K dispozici máme čtyři plně vybavené ordinace, samostatné zázemí sester, kartotéku s recepcí, místnost pro laserovou terapii, lymfodrenáže. Neustále rozšiřujeme přístrojové vybavení tak, abychom pacientům poskytli maximum péče na místě. Ordinační doba několikanásobně překračuje naše smluvní povinnosti.


 

Doktorka malá  MUDr. Anna Součková

lékařka s atestací v oboru všeobecné praktické lékařství

 

Doktorka malá  MUDr. Jana Šimková

lékařka s atestací v oborou všeobecné praktické lékařství

 

Doktorka malá  MUDr. Jana Laubová

 

Doktorka malá MUDr. Jana Lučanská

lékařka s atestací v oboru všeobecné praktické lékařství

 


 

  Bc. Radka Balicharová

manažerka zařízení, vrchní sestra

Vystudovala obor všeobecná sestra na střední zdravotnické škole a navazující bakalářské studium v oboru ošetřovatelství. Získala zvláštní odbornou způsobilost pro vedení a řízení pracovníků nelékařských zdravotnických povolání.

 

  Michaela Forgácsová

praktická sestra

Vystudovala obor zdravotnický asistent na střední zdravotnické škole.

 

  Karolína Černotová

praktická sestra

Vystudovala obor zdravotnický asistent na střední zdravotnické škole.

 

  Alena Vojáčková

všeobecná sestra

Vystudovala obor všeobecná sestra na střední zdravotnické škole.

 

   Tomáš Křivohlavý

koordinátor zdravotní péče – recepční, student Lékařské fakulty UK

 

  Terezie Pokorná

koordinátorka zdravotní péče – recepční, vystudovala obor nutriční asistent na střední zdravotnické škole

 

Medicina Centrum s.r.o. má platnou AKREDITACI MZd pro obor všeobecné praktické lékařství.
V nepravidelných intervalech se u nás můžete setkat s kolegy v předatestační přípravě, nebo budoucími kolegy v předpromoční praxi.

lékařka v předatestační přípravě v oboru všeobecné praktické lékařství

 

Doktorka malá MUDr. Jana Lučanská

lékařka s atestací v oboru všeobecné praktické lékařství

 


 

  Bc. Radka Balicharová

manažerka zařízení, vrchní sestra

Vystudovala obor všeobecná sestra na střední zdravotnické škole a navazující bakalářské studium v oboru ošetřovatelství. Získala zvláštní odbornou způsobilost pro vedení a řízení pracovníků nelékařských zdravotnických povolání.

 

  Michaela Forgácsová

praktická sestra

Vystudovala obor zdravotnický asistent na střední zdravotnické škole.

 

  Karolína Černotová

praktická sestra

Vystudovala obor zdravotnický asistent na střední zdravotnické škole.

 

  Alena Vojáčková

všeobecná sestra

Vystudovala obor všeobecná sestra na střední zdravotnické škole.

 

   Tomáš Křivohlavý

koordinátor zdravotní péče – recepční, student Lékařské fakulty UK

 

  Terezie Pokorná

koordinátorka zdravotní péče – recepční, vystudovala obor nutriční asistent na střední zdravotnické škole

 

Medicina Centrum s.r.o. má platnou AKREDITACI MZd pro obor všeobecné praktické lékařství.
V nepravidelných intervalech se u nás můžete setkat s kolegy v předatestační přípravě, nebo budoucími kolegy v předpromoční praxi.