Další důležité informace

Provozní řád:

 • Trvalou podmínkou pro vstup do našeho zdravotnického zařízení je rouška (ústenka).
 • Poslední pacient vstupuje do prostoru ordinace lékaře (nikoli do čekárny) 20 minut před koncem ordinační doby, děkujeme za pochopení.
 • Během ordinačních hodin „pro neobjednané“ ošetřujeme pacienty v pořadí, v jakém přišli. Přednost mají pouze akutní, život ohrožující stavy (akutní dušnost, bolesti na hrudi, kolapsové stavy apod.).
 • Velké prohlídky, výpisy z dokumentace apod. je nutno objednávat předem.
 • Po celou provozní dobu je Vám k dispozici sestra na recepci, která ráda zodpoví Vaše dotazy.
 • Laser a lymfodrenáže – termín lze domluvit telefonicky, mailem, či na recepci osobně.
 • Odběry krve a biologického materiálu lze provádět výhradně po předchozím objednání u sestry.
 • Akutní a neobjednané pacienty prosíme, aby dodržovali ordinační hodiny určené k jejich ošetření.

Podmínky správného odběru:

 • Nebudete-li sestrou infomováni jinak, poslední večerní jídlo s obsahem tuku snězte nejpozději 12 hodin před odběrem.
 • Ráno nejezte a vypijte nejméně 200–300 ml neslazené tekutiny (neslazený čaj, voda, NE minerálka).
 • Vzorek moče pořizujte po omytí, nejlépe ve sprše (zamezíte tak sekundárnímu znečištění a nepřesnému výsledku).
 • Před plánovaným výtěrem z krku platí: “nejíst, nepít, nekouřit, nečistit si zuby”.
 • Vezměte si s sebou lahev s vodou a svačinku, kterou si sníte po odběru (sušenka, banán apod.)
 • Pokud máte špatnou zkušenost – bojíte se, dělá se Vám slabo, nebo jste už při odběru někdy omdleli, upozorněte sestřičku, provede Vám odběr vleže.

Objednávání pacientů:

 • Nově objednáváme na určitý čas i nemocné pacienty, chronicky nemocné, konzultace, recepty, doporučení ke specialistům atd. – domluvte se, prosím, s námi vždy předem telefonicky na termínu.
 • Preventivní prohlídky dle Zdravotního řádu.
 • Vyšetření mimo ordinační hodiny v rámci nadstandardu je možné po domluvě s lékařem. Budete ošetření bez čekání v předem domluvený čas.
 • Prohlídky v rámci pracovně lékařské péče: vstupní, preventivní a mimořádné prohlídky na žádost zaměstnavatele.
 • Prohlídky na žádost pacienta nehrazené ze zdravotního pojištění (řidičské průkazy, zbrojní pasy apod.).
 • Nadstandardní služby – Laser, Lymfodrenáže, managerské prohlídky a jiné.
 • Odběry

Zastupující lékařská zařízení:

Naše ordinace pracuje celoročně – v době dovolených Vás o případné změně ordinačních hodin budeme včas informovat (sledujte sekci AKTUALITY).
Dále je Vám k dispozici Lékařská služba první pomoci.
Rychlá záchranná služba – nepřetržitě na tel. 155, nebo volejte číslo 112.