Náš tým

 

      MUDr. Ethel Ludvíková

majitelka společnosti Medicina Centrum s.r.o., hlavní lékařka, školitelka v oboru VPL

Absolvovala jsem 3. Lékařskou fakultu UK v Praze, promovala jsem v roce 1990. Pro kariéru praktické lékařky jsem se rozhodla už v průběhu 4. ročníku fakulty, proto jsem bez obvyklého tápání nastoupila bezprostředně po promoci příslušnou předatestační přípravu, obsah které jsem si domlouvala už se zaměřením na budoucí ambulantní praxi lékaře se specializací všeobecné lékařství pro dospělé.

Atestace v oboru všeobecné lékařství: 13. dubna 1993
Licence pro obor všeobecné lékařství: 8. září 1993
Licence lektora lékařské praxe lékařství (dříve školitele) pro obor všeobecného lékařství: 23. prosince 1998
Registrace nestátního zdravotnického zařízení dne 1. 12. 1993
Zahájení soukromé praxe praktické lékařky pro dospělé dne 1. 2. 1994

2011 změna registrace na Medicina Centrum s.r.o.

1. 4. 2013 výrazně rozšiřujeme služby v nově rekonstruovaných prostorách bývalé pohotovosti pro Prahu 2. K dispozici máme čtyři plně vybavené ordinace, samostatné zázemí sester, kartotéku s recepcí, místnost pro laserovou terapii, lymfodrenáže. Neustále rozšiřujeme přístrojové vybavení tak, abychom pacientům poskytli maximum péče na místě. Ordinační doba několikanásobně překračuje naše smluvní povinnosti.


MUDr. Jana Lučanská
lékařka s atestací v oboru všeobecné praktické lékařství  

 

MUDr. Jana Laubová
lékařka s atestací v oboru všeobecné praktické lékařství, t.č. na mateřské dovolené

 

MUDr. Anna Součková
lékařka s atestací v oboru všeobecné praktické lékařství

 

MUDr. Jana Šimková
lékařka s atestací v oborou všeobecné praktické lékařství, t.č. na mateřské dovolené

 

MUDr. Vitaly Fetissov
lékař v předatestační přípravě v oboru všeobecné praktické lékařství

Od dětství žil v USA, kde pracoval na různých zdravotnických pozicích, také jako paramedik a záchranář. Vystudoval 3. Lékařskou fakultu v Praze. Pracoval na oddělení popálenin FNKV a vedl covidovou jednotku. Od 1.1.2024 je zařazen do oboru VPL a připravuje se na kariéru praktického lékaře v naši ordinaci.

 


Bc. Radka Balicharová
manažerka zařízení, vrchní sestra

Vystudovala obor všeobecná sestra na střední zdravotnické škole a navazující bakalářské studium v oboru ošetřovatelství. Získala zvláštní odbornou způsobilost pro vedení a řízení pracovníků nelékařských zdravotnických povolání.

Jana Ullrichová
praktická sestra

Vystudovala obor praktická sestra na střední zdravotnické škole.


Dajana Podhájecká
praktická sestra

Vystudovala obor praktická sestra na střední zdravotnické škole. V současné době studuje na VŠ zdravotnické, obor všeobecná sestra.

 

Lucie Jiranová
praktická sestra

Vystudovala obor praktická sestra na střední zdravotnické škole.

 

Adéla Kociánová
praktická sestra

V současné době studuje na Lékařské fakultě obor všeobecné lékařství a v rámci již absolvovaného studia je odborně způsobilá pro výkon povolání praktická sestra,

 

    
     Burdová Iva
     koordinátor zdravotní péče – recepční

 

Medicina Centrum s.r.o. má platnou AKREDITACI MZd pro obor všeobecné praktické lékařství.
V nepravidelných intervalech se u nás můžete setkat s kolegy v předatestační přípravě, nebo budoucími kolegy v předpromoční praxi.