Náš tým

budovaaa
Ludvíková FOTO

MUDr. Ethel Ludvíková

 • majitelka společnosti Medicina Centrum s.r.o., hlavní lékař, školitel v oboru VPL

Narodila jsem se v roce 1966 ve znamení Vodnáře.
Absolvovala jsem III. Lékařskou fakultu UK v Praze, promovala jsem v roce 1990. Pro kariéru praktické lékařky jsem se rozhodla už někdy na konci 4. ročníku fakulty, proto jsem bez obvyklého tápání nastoupila bezprostředně po promoci příslušnou předatestační přípravu, obsah které jsem si domlouvala už se zaměřením na budoucí ambulantní praxi lékaře se specializací všeobecné lékařství pro dospělé.

Atestace v oboru všeobecné lékařství: 13. dubna 1993
Licence pro obor všeobecné lékařství: 8. září 1993
Licence lektora lékařské praxe lékařství (dříve školitele) pro obor všeobecného lékařství: 23. prosince 1998
Základní přerušovaný kurz akupunktury a aurikuloterapie jsem dokončila v roce 1998. Široká teoretická i praktická výuka pod vedením MUDr. M. Barešové a MUDr. Ing. Fialy sice nezpůsobila můj odklon od tradiční evropské medicíny, ale změnila můj pohled na nemoc jako takovou.
Registrace nestátního zdravotnického zařízení dne 1.12.1993
Zahájení soukromé praxe praktické lékařky pro dospělé dne 1.2.1994

2011 změna registrace na Medicina Centrum s.r.o.

1.4.2013 výrazně rozšiřujeme služby v nově rekonstruovaných prostorech bývalé pohotovosti pro Prahu 2. K dispozici máme čtyři plně vybavené ordinace, samostatné zázemí sester, kartotéku s recepcí, místnost pro laserovou terapii, lymfodrenáže. Neustále rozšiřujeme přístrojové vybavení tak, abychom pacientům poskytli maximum péče na místě. Ordinační doba několikanásobně překračuje naše smluvní povinnosti.

lekari

 

MUDr. Anna Součková

 • lékařka s atestací v oboru všeobecné praktické lékařství
lekari

MUDr. Jana Paterová

 • lékařka s atestací v oborou všeobecné praktické lékařství
lekari

MUDr. Michaela Rybová

 • lékařka v předatestační přípravě v oboru všeobecné praktické lékařství
lekari

MUDr. Jana Vacková

 • lékařka v předatestační přípravě v oboru všeobecné praktické lékařství
lekari

MUDr. Ovečková Markéta

 • lékařka v předatestační přípravě v oboru všeobecné praktické lékařství

 

a-vector-illustration-of-a_small

Bc. Radka Balicharová

 • manažerka zařízení, vrchní sestra

Vystudovala obor všeobecná sestra na střední zdravotnické škole a navazující bakalářské studium v oboru ošetřovatelství. Získala zvláštní odbornou způsobilost pro vedení a řízení pracovníků nelékařských zdravotnických povolání.

a-vector-illustration-of-a_small

Michaela Forgácsová

 • praktická sestra

Vystudovala obor zdravotnický asistent na střední zdravotnické škole.

a-vector-illustration-of-a_small

Zuzana Krátká

 • praktická sestra

Vystudovala obor zdravotnické lyceum na střední zdravotnické škole a nyní je studentkou bakalářského oboru všeobecná sestra.

a-vector-illustration-of-a_small

Tereza Dobrá

 • všeobecná sestra

Vystudovala obor všeobecná sestra na střední zdravotnické škole.

a-vector-illustration-of-a_small

Lucie Wanková

 • koordinátorka zdravotní péče – recepční

Studentka posledního ročníku SZŠ – obor praktická sestra.

Medicina Centrum s.r.o. má platnou AKREDITACI MZd pro obor všeobecné praktické lékařství.
V nepravidelných intervalech se u nás můžete setkat s kolegy v předatestační přípravě, nebo budoucími kolegy v předpromoční praxi.