Náš tým

 

      MUDr. Ethel Ludvíková

majitelka společnosti Medicina Centrum s.r.o., hlavní lékař, školitel v oboru VPL

Narodila jsem se v roce 1966 ve znamení Vodnáře.
Absolvovala jsem III. Lékařskou fakultu UK v Praze, promovala jsem v roce 1990. Pro kariéru praktické lékařky jsem se rozhodla už někdy na konci 4. ročníku fakulty, proto jsem bez obvyklého tápání nastoupila bezprostředně po promoci příslušnou předatestační přípravu, obsah které jsem si domlouvala už se zaměřením na budoucí ambulantní praxi lékaře se specializací všeobecné lékařství pro dospělé.

Atestace v oboru všeobecné lékařství: 13. dubna 1993
Licence pro obor všeobecné lékařství: 8. září 1993
Licence lektora lékařské praxe lékařství (dříve školitele) pro obor všeobecného lékařství: 23. prosince 1998
Základní přerušovaný kurz akupunktury a aurikuloterapie jsem dokončila v roce 1998. Široká teoretická i praktická výuka pod vedením MUDr. M. Barešové a MUDr. Ing. Fialy sice nezpůsobila můj odklon od tradiční evropské medicíny, ale změnila můj pohled na nemoc jako takovou.
Registrace nestátního zdravotnického zařízení dne 1.12.1993
Zahájení soukromé praxe praktické lékařky pro dospělé dne 1.2.1994

2011 změna registrace na Medicina Centrum s.r.o.

1.4.2013 výrazně rozšiřujeme služby v nově rekonstruovaných prostorech bývalé pohotovosti pro Prahu 2. K dispozici máme čtyři plně vybavené ordinace, samostatné zázemí sester, kartotéku s recepcí, místnost pro laserovou terapii, lymfodrenáže. Neustále rozšiřujeme přístrojové vybavení tak, abychom pacientům poskytli maximum péče na místě. Ordinační doba několikanásobně překračuje naše smluvní povinnosti.


 

Doktorka malá  MUDr. Anna Součková

lékařka s atestací v oboru všeobecné praktické lékařství

 

Doktorka malá  MUDr. Jana Šimková

lékařka s atestací v oborou všeobecné praktické lékařství

 

Doktorka malá  MUDr. Michaela Rybová

lékařka v předatestační přípravě v oboru všeobecné praktické lékařství

 

Doktorka malá  MUDr. Jana Laubová

lékařka v předatestační přípravě v oboru všeobecné praktické lékařství

 

Doktorka malá  MUDr. Markéta Ovečková

lékařka v předatestační přípravě v oboru všeobecné praktické lékařství


 

  Bc. Radka Balicharová

manažerka zařízení, vrchní sestra

Vystudovala obor všeobecná sestra na střední zdravotnické škole a navazující bakalářské studium v oboru ošetřovatelství. Získala zvláštní odbornou způsobilost pro vedení a řízení pracovníků nelékařských zdravotnických povolání.

 

  Michaela Forgácsová

praktická sestra

Vystudovala obor zdravotnický asistent na střední zdravotnické škole.

 

  Karolína Černotová

praktická sestra

Vystudovala obor zdravotnický asistent na střední zdravotnické škole

 

  Alena Vojáčková

všeobecná sestra

Vystudovala obor všeobecná sestra na střední zdravotnické škole.

 

  Lucie Wanková

koordinátorka zdravotní péče – recepční

Studentka posledního ročníku SZŠ – obor praktická sestra.

 

   Tomáš Křivohlavý

koordinátor zdravotní péče – recepční, student Lékařské fakulty UK

 

  Lilit Matevosjanová

koordinátorka zdravotní péče – recepční, studentka Lékařské fakulty UK

 

Medicina Centrum s.r.o. má platnou AKREDITACI MZd pro obor všeobecné praktické lékařství.
V nepravidelných intervalech se u nás můžete setkat s kolegy v předatestační přípravě, nebo budoucími kolegy v předpromoční praxi.