ABI boso systém 100

Přístroj boso ABI systém 100 (oscilometrické měření ABI indexu)

  • Patentovaný systém měření, který je klinicky ověřen.
  • Praktický lékař může díky tomuto vyšetření časně odhalit onemocnění tepen, doporučit optimální léčbu a tím zásadně ovlivnit další osud pacienta.
  • Přístroj slouží k neinvazivnímu měření krevního tlaku na levé paži, pravé paži, levém kotníku a pravém kotníku současně.
  • Pacient je vyšetřován vleže, po několikaminutovém zklidnění. Na horní a dolní končetiny jsou mu naloženy manžety na měření krevního tlaku. Následně je spuštěno měření. Na základě tohoto měření je stanoven index kotník – paže (ABI).
  • Index ABI se používá jako indikátor výskytu onemocnění periferních tepen.
  • Normální hodnota ABI indexu je 1 – 1, 29 (za hraniční hodnotu se považuje 0,91 – 0,99). Jednoznačně patologickou hodnotou ABI indexu svědčící pro ischemickou chorobu dolních končetin (onemocnění tepen dolních končetin, nedokrevnost) je hodnota pod 0,9.
  • Nízký ABI index je nezávislým ukazatelem rizika kardiovaskulárních (srdečně – cévních) onemocnění. Snížená hodnota ABI indexu tedy není jen indikátorem přítomnosti ischemické choroby dolních končetin, ale také významným ukazatelem zvýšeného kardiovaskulárního rizika – úmrtí, ischemické choroby srdeční a mozkové mrtvice.

Vaše zdravotní pojišťovna hradí toto vyšetření:

  • 1x ročně, je –li Vám 60 a více let a máte alespoň jeden rizikový faktor aterosklerózy
  • jste – li diabetik 2. typu – toto vyšetření Vám pak pojišťovna hradí 1x ročně v rámci dispenzární diabetické prohlídky u praktického lékaře
  • pokud má lékař podezření, že Vaše obtíže, které udáváte, jsou způsobeny ischemickou chorobou dolních končetin, je toto vyšetření praktickému lékaři pojišťovnou hrazeno též 1x ročně

Vyšetření na přístroji je možné provést i za úhradu – formou samoplátce (nevztahují – li se na Vás výše uvedené podmínky pro úhradu pojišťovnou). Cena vyšetření pro samoplátce je 400 Kč.

Author: aneri

Share This Post On