Očkování

Vážení pacienti, v naší ordinaci očkujeme proti onemocnění Covid – 19.
Řídíme se Metodickým pokynem MZČR pro plán provedení očkování.

Sledujte, prosím, naše webové stránky a informace v médiích týkající se očkování v ordinacích praktických lékařů.

Více informací o očkování u nás v ordinaci na: https://www.medicina-centrum.cz/zajemci-o-ockovani-proti-covid-19-v-nasi-ordinaci-nahlaste-se-delame-seznamy/

——————-

OČKOVÁNÍ – ZÁKLADNÍ INFORMACE
Poskytuje Vaše zdravotní pojišťovna nějaký finanční příspěvek na očkování


NEMOCI A VAKCÍNY

Očkujeme proti ZÁŠKRTU, ČERNÉMU KAŠLI A TETANU – kombinovanou vakcínou

Vhodná jako jednorázová booster (posilovací) dávka proti černému kašli (pertussi) u lidí starších 30 let a ohrožených skupin (cestovatelé, poruchy imunity, novorozenec nebo chronicky nemocný ve společné domácnosti).

Není k dispozici vakcína pouze proti černému kašli (pertussi). S výhodou se ale užívá kombinovaná vakcína, která slouží k přeočkování i proti tetanu.
Podmínkou platnosti přeočkování i proti tetanu je poslední vakcinace proti tetanu v posledních 10-15 letech, nebo doklad o existenci protilátek.
Vakcinaci nehradí zdravotní pojišťovny, aktuální informace podají sestry na recepci.

Očkujeme proti PNEUMOKOKOVÝM INFEKCÍM – u seniorů nad 65 let věku ZDARMA – očkování plně hrazeno ze zdravotního pojištění

Naše ordinace zajišťuje vakcínu, která je hrazena plně, tedy bez doplatku pro pojištěnce.

Informace o pneumokokových infektech:

Původcem pneumokokových onemocnění jsou bakterie Streptococcus pneumoniae.

Rizikem jsou tzv. invazivní pneumokoková onemocnění, tj. bakteriémie vedoucí ke vzniku pneumokokové pneumonie (zánětu plic), meningitidy (zánětu mozkových blan), sepse (rozsáhlý víceložiskový zánět přímpo ohrožující život) nebo artritidy(zánětlivé onemocnění kloubů).

Četnost závažných onemocnění dominuje především u seniorů starších 60 let. Další rizikovou skupinou se stávají děti mladší pěti let a osoby se zvýšenou vnímavostí, tj. zpravidla chronicky nemocní.

Pneumokoková pneumonie představuje nejčastější invazivní onemocnění. Projevuje se zpravidla náhle vysokou teplotou, třesavkou a zimnicí. Doprovází ji vykašlávání malého množství rezavých hlenů a bolestí na hrudi. V těžších případech se přidává i dušnost a porucha srdečního rytmu.

Její záludnost a komplikovanost spočívá v relativně časté antibiotické rezistenci.

Zdrojem je výhradně nemocný člověk nebo bacilonosič a přenáší se obvykle kapénkovým způsobem. Někdy vzniká jako vnitřní infekce bacilonosiče, jehož oslabený imunitní systém podmiňuje případnou bakteriální kolonizaci.

Doba inkubace je krátká – v rozmezí 1-3 dní.

 

OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPKOVÉMU VIRU

CHŘIPKA – každoroční sezónní očkování – říjen až prosinec, očkování je funkční pro danou infekční sezonu.

CHŘIPKA není “nachlazení” – informace o nemoci ke stažení ZDE

Leták výrobce vakcíny je ZDE

Leták WHO (Světová zdravotnická organizace) je ZDE

Očkujeme vakcínou Vaxigrip tetra.

V případě nejasností, nebo doplňujících dotazů nás, prosím, kontaktujte.

Nákres viru chřipky

 

Očkujeme proti VIROVÉ HEPATITIDĚ (ŽLOUTENCE) A + B

Oba dva typy hepatitidy jsou virového původu a postihují především játra. Onemocnění hepatitidou A se šíří nejvíce tzv. fekálně-orální cestou, znečistěnýma rukama, kontaminovanou vodou, zeleninou a potravinami. Hepatitida B se přenáší stykem s infikovanými tělními tekutinami – pro přenos infekce má největší význam infikovaná krev, sperma a poševní výměšek (sekret).

 • Příznaky:
  VIROVÁ HEPATITIDA A – bývají většinou gastrointestinální a chřipkové příznaky, méně často kloubní, kožní a nervové. Závažnost onemocnění stoupá s věkem, onemocnění je velmi nebezpečné pro těhotné ženy. Onemocnění vyžaduje hospitalizaci na infekčním oddělení a dodržování dlouhodobého dietního režimu. Onemocnění nepřechází do chronicity.

  VIROVÁ HEPATITIDA B – kromě příznaků GIT jsou často příznaky chřipkové, kloubní, kožní a nervové. Může probíhat bezpříznakově, skrytě. Onemocnění má tendenci přecházet do chronicity se vznikem cirhózy jater nebo hepatocelulárního karcinomu (nádoru jater).

 • Prevence: Očkování proti hepatitidě A i B kombinovanou vakcínou.

 • Očkovací schéma: Očkuje se třemi dávkami vakcíny v následujícím rozestupu: první dávka se aplikuje ve zvolený den, druhá dávka se aplikuje za 1 měsíc a třetí dávka se aplikuje za 6 měsíců po první dávce.

Očkujeme proti KLÍŠŤOVÉ ENCEFALITIDĚ

Klíšťová encefalitida neboli klíšťový zánět mozku je infekční virové onemocnění napadající nervový systém. Klíšťová encefalitida se přenáší na člověka ze zvířat, především infikovaným klíštětem, méně častý způsob přenosu je konzumací syrového mléka a nepasterizovaných mléčných výrobků od nakažených zvířat (kozy, krávy, ovce) nebo poraněním při vytahování infekčního klíštěte domácímu zvířeti.

 • Příznaky: Nejdříve se objevují bolesti hlavy, únava, horečka, nevolnost a bolesti svalů a kloubů. Po několika dnech obtíže odezní. Druhá fáze onemocnění se uvede nástupem krutých bolestí hlavy, které jsou provázeny horečkami. Nemocný je světloplachý, přidává se nevolnost a zvracení. Příznakem poškození nervového systému je ztuhnutí svalů na šíji, svalový třes, nervové obrny, závratě, poruchy spánku, poruchy paměti a dezorientace. Tento akutní stav trvá 2 až 3 týdny. Poté obvykle dojde k postupnému zlepšování stavu. Asi u jedné čtvrtiny nemocných dochází ke vzniku trvalých následků. Patří k nim například obrny horních končetin, chronické bolesti hlavy, poruchy koncentrace, nálady nebo spánku, snížená výkonnost a deprese.

 • Prevence: Očkování

 • Očkovací schéma: Očkuje se třemi dávkami v následujícím rozestupu: první dávka se aplikuje ve zvolený den, druhá dávka se aplikuje za 1 až 3 měsíce po první dávce, třetí dávka se aplikuje za 5 až 12 měsíců po druhé dávce.

 • Další přeočkování: Provádí se po 3 až 5 letech. Bez ohledu, zda byly první 3 dávky aplikované v základním nebo zrychleném schématu.

Author: aneri

Share This Post On