Rychlá diagnostika

KOMFORTNÍ A RYCHLÁ DIAGNOSTIKA VAŠEHO ZDRAVOTNÍHO STAVU, MINIMÁLNÍ ČASOVÉ ZATÍŽENÍ

 • Přístroj boso ABI systém 100 (oscilometrické měření ABI indexu)
  ABI boso
  – neinvazivní měření krevního tlaku na levé paži, pravé paži, levém kotníku a pravém kotníku současně
  je stanoven index kotník – paže (ABI), který je indikátorem výskytu onemocnění periferních tepen
  – snížená hodnota ABI indexu je významným ukazatelem přítomnosti ischemické choroby dolních končetin a vyššího kardiovaskulárního rizika – úmrtí, ischemické choroby srdeční a mozkové mrtvice

Podrobnější informace naleznete ZDE


 • CRP
  CRP
  – Rychlé vyšetření z kapky krve, nejčastěji na stanovení bakteriálního zánětu v těle – potvrdí či vyloučí nutnost nasazení antibiotik. V ordinaci praktického lékaře je nepostradatelný přístroj k rychlému stanovení tohoto faktoru – lékař se může ihned efektivně rozhodnout jakou vhodnou léčbu zvolit. Výsledek má lékař k dispozici do 3 minut, je třeba pouze odběr kapky kapilární krve z prstu ruky.

– JAKÁ JE PRO MĚ VÝHODA VYŠETŘENÍ CRP PŘÍMO V ORDINACI?
Antibiotika užívám tehdy, pokud je skutečně potřebuji.


 • GLUKOMETR
  glukometr– Přístroj k orientačnímu vyšetření hladiny krevního cukru přímo v ordinaci, výsledek je k dispozici do 30 sekund, k odběru krve na toto vyšetření je třeba jen povrchový vpich do prstu ruky. Hladinu krevního cukru je nutné sledovat u onemocnění cukrovkou, ale i u dalších chorob, či podezření na ně. V ordinaci PRL se jedná o nepostradatelný přístroj k rychlé diagnostice.

– JAKÁ JE PRO MĚ VÝHODA VYŠETŘENÍ HLADINY CUKRU PŘÍMO V ORDINACI?
Lékař ihned zná hladinu mého krevního cukru, nemusím jít na odběr krve a pak čekat do druhého dne na výsledky.


 • PŘÍSTROJ PRO MONITOROVÁNÍ SLOŽENÍ LIDSKÉHO TĚLA
  složení lidského těla– Speciální „váha“, přístroj, který přesně monitoruje skladbu lidského těla, měří obsah tělesného tuku, obsah viscerálního tuku, BMI (index tělesné hmotnosti) a podíl kosterního svalstva v organismu. Přístroj dále dovede vypočítat tzv. klidový metabolismus, čímž určí denní potřebu kalorií. Přístroj umí rozlišit úbytek tuku v těle a úbytek aktivní tělesné hmoty (voda, svalstvo) při redukční dietě.

– JAKÁ JE PRO MĚ VÝHODA VYŠETŘENÍ PŘÍSTROJEM PRO MONITOROVÁNÍ SLOŽENÍ LIDSKÉHO TĚLA PŘÍMO V ORDINACI?
Znám svou váhu ale i obsah tuku, svalstva a vody v organismu. Pokud držím redukční dietu nebo aktivně cvičím, mohu si ověřit výsledek své snahy a mohu konzultovat naměřené parametry s lékařem. Můžu porovnávat aktuální hodnoty s dříve naměřenými parametry.

Podrobnosti o přístroji naleznete ZDE


 • CHEMICKÁ ZKOUŠKA MOČI
  vyšetření moči– Umožňuje rychlé stanovení přítomnosti určitých látek v moči – nejčastěji se stanovuje přítomnost krve a bílkoviny, což může být znakem poškození ledvin či infekce ledvin a močových cest. Dále je možné stanovit přítomnost ketolátek – ty bývají přítomny u diabetiků a u lidí, kteří hladovějí. V moči je možné také detekovat bilirubin či urobilinogen – tyto látky napovídají o funkci jater. Důležité je též stanovení přítomnosti cukru v moči – ten u zdravých lidí není přítomen, objevuje se u onemocnění cukrovkou.

– JAKÁ JE PRO MĚ VÝHODA CHEMICKÉHO VYŠETŘENÍ MOČI PŘÍMO V ORDINACI?
Lékaři dle naměřených hodnot získaných při vyšetření moči může upřesnit diagnostiku a léčbu mého onemocnění.


 • ORIENTAČNÍ VYŠETŘENÍ SPIROMETREM
  spirometr– Spirometr je přístroj, který umožňuje kvantitativní a kvalitativní posouzení jednotlivých plicních funkcí, má nezastupitelnou úlohu v diagnostice zejména plicních onemocnění. Jedná se o funkční vyšetření, které stanoví poruchu plic a pomůže lékaři zhodnotit, jak se naměřené funkční hodnoty mění během léčby. Orientační – screeningová spirometrie je základním vyšetřením funkce plic, jedná se vyšetření rychlé, neinvazivní a bezbolestné.

– JAKÁ JE PRO MĚ VÝHODA ORIENTAČNÍHO VYŠETŘENÍ PLICNÍ FUNKCE PŘÍMO V ORDINACI?
Lékař může ihned při vyšetření posoudit, zda u mě není podezření na onemocnění plic a event. mě pak odeslat k dalšímu specializovanému vyšetření.


 • EKG VYŠETŘENÍ
  EKG– EKG je nebolestivé vyšetření, které pomůže lékaři získat přehled o elektrické aktivitě Vašeho srdce. Stah srdečního svalu je doprovázen vznikem slabého elektrického napětí, které se šíří na povrch Vašeho těla, kde ho můžeme snímat EKG přístrojem a vzniklou křivku může lékař vyhodnotit a posoudit. Pokud dochází ve Vašem srdci ke změnám této elektrické aktivity, může lékař z vyšetření zjistit, že Vaše srdce je nemocné. A Jak vyšetření probíhá? – budete sestrou vyzváni, abyste si odložili do spodního prádla, položíte se na záda na vyšetřovací lehátko. Sestra Vám bezbolestně připevní na hrudník a končetiny speciální elektrody. Přístroj pak může vyhodnotit elektrické změny na srdci na několika místech zároveň. Lékař může sledovat EKG křivku i v průběhu vyšetření přímo na monitoru počítače. Výstupem vyšetření je tištěná EKG křivka, kterou lékař pečlivě a detailně hodnotí.

– JAKÁ JE PRO MĚ VÝHODA VYŠETŘENÍ ELEKTRICKÝCH PARAMETRŮ MÉHO SRDCE PŘÍMO V ORDINACI?
Pokud lékař má při vyšetření podezření na onemocnění srdce, nemusím se objednávat k EKG vyšetření do jiného zdravotnického zařízení a čekat na výsledek. Lékař může neprodleně posoudit závažnost mého zdravotního stavu.

Author: aneri

Share This Post On

Submit a Comment