Rychlá diagnostika

KOMFORTNÍ A RYCHLÁ DIAGNOSTIKA VAŠEHO ZDRAVOTNÍHO STAVU, MINIMÁLNÍ ČASOVÉ ZATÍŽENÍ

 • Přístroj boso ABI systém 100 (oscilometrické měření ABI indexu)
  ABI boso
  – neinvazivní měření krevního tlaku na levé paži, pravé paži, levém kotníku a pravém kotníku současně
  je stanoven index kotník – paže (ABI), který je indikátorem výskytu onemocnění periferních tepen
  – snížená hodnota ABI indexu je významným ukazatelem přítomnosti ischemické choroby dolních končetin a vyššího kardiovaskulárního rizika – úmrtí, ischemické choroby srdeční a mozkové mrtvice

Podrobnější informace naleznete ZDE


 • CRP

– Rychlé vyšetření z kapky krve, nejčastěji na stanovení bakteriálního zánětu v těle – potvrdí či vyloučí nutnost nasazení antibiotik. V

ordinaci praktického lékaře je nepostradatelný přístroj k rychlému stanovení tohoto faktoru – lékař se může ihned efektivně rozhodnout jakou vhodnou léčbu zvolit. Výsledek má lékař k dispozici do 3 minut, je třeba pouze odběr kapky kapilární krve z prstu ruky.

– JAKÁ JE PRO MĚ VÝHODA VYŠETŘENÍ CRP PŘÍMO V ORDINACI?
Antibiotika užívám tehdy, pokud je skutečně potřebuji.


 • GLUKOMETR
  glukometr– Přístroj k orientačnímu vyšetření hladiny krevního cukru přímo v ordinaci, výsledek je k dispozici do 30 sekund, k odběru krve na toto vyšetření je třeba jen povrchový vpich do prstu ruky. Hladinu krevního cukru je nutné sledovat u onemocnění cukrovkou, ale i u dalších chorob, či podezření na ně. V ordinaci PRL se jedná o nepostradatelný přístroj k rychlé diagnostice.

– JAKÁ JE PRO MĚ VÝHODA VYŠETŘENÍ HLADINY CUKRU PŘÍMO V ORDINACI?
Lékař ihned zná hladinu mého krevního cukru, nemusím jít na odběr krve a pak čekat do druhého dne na výsledky.


 • PŘÍSTROJ PRO MONITOROVÁNÍ SLOŽENÍ LIDSKÉHO TĚLA
  složení lidského těla– Speciální „váha“, přístroj, který přesně monitoruje skladbu lidského těla, měří obsah tělesného tuku, obsah viscerálního tuku, BMI (index tělesné hmotnosti) a podíl kosterního svalstva v organismu. Přístroj dále dovede vypočítat tzv. klidový metabolismus, čímž určí denní potřebu kalorií. Přístroj umí rozlišit úbytek tuku v těle a úbytek aktivní tělesné hmoty (voda, svalstvo) při redukční dietě.

– JAKÁ JE PRO MĚ VÝHODA VYŠETŘENÍ PŘÍSTROJEM PRO MONITOROVÁNÍ SLOŽENÍ LIDSKÉHO TĚLA PŘÍMO V ORDINACI?
Znám svou váhu ale i obsah tuku, svalstva a vody v organismu. Pokud držím redukční dietu nebo aktivně cvičím, mohu si ověřit výsledek své snahy a mohu konzultovat naměřené parametry s lékařem. Můžu porovnávat aktuální hodnoty s dříve naměřenými parametry.

Podrobnosti o přístroji naleznete ZDE


 • MOČOVÝ ANALYZÁTOR
  – Umožňuje rychlé stanovení přítomnosti určitých látek v moči – na analyzátoru lze vyšetřit ze vzorku moči tyto parametry: leukocyty, nitrity, urobilinogen, krev, pH, specifická hmotnost, ketony, bilirubin, glukóza, protein, mikroalbumin, kreatinin, ACR

– JAKÁ JE PRO MĚ VÝHODA VYŠETŘENÍ MOČI PŘÍMO V ORDINACI?
Lékař podle naměřených hodnot získaných při vyšetření moči může upřesnit diagnostiku a léčbu mého onemocnění.


 • ORIENTAČNÍ VYŠETŘENÍ SPIROMETREM
  spirometr– Spirometr je přístroj, který umožňuje kvantitativní a kvalitativní posouzení jednotlivých plicních funkcí, má nezastupitelnou úlohu v diagnostice zejména plicních onemocnění. Jedná se o funkční vyšetření, které stanoví poruchu plic a pomůže lékaři zhodnotit, jak se naměřené funkční hodnoty mění během léčby. Orientační – screeningová spirometrie je základním vyšetřením funkce plic, jedná se vyšetření rychlé, neinvazivní a bezbolestné.

– JAKÁ JE PRO MĚ VÝHODA ORIENTAČNÍHO VYŠETŘENÍ PLICNÍ FUNKCE PŘÍMO V ORDINACI?
Lékař může ihned při vyšetření posoudit, zda u mě není podezření na onemocnění plic a event. mě pak odeslat k dalšímu specializovanému vyšetření.


 • EKG VYŠETŘENÍ
  EKG– EKG je nebolestivé vyšetření, které pomůže lékaři získat přehled o elektrické aktivitě Vašeho srdce. Stah srdečního svalu je doprovázen vznikem slabého elektrického napětí, které se šíří na povrch Vašeho těla, kde ho můžeme snímat EKG přístrojem a vzniklou křivku může lékař vyhodnotit a posoudit. Pokud dochází ve Vašem srdci ke změnám této elektrické aktivity, může lékař z vyšetření zjistit, že Vaše srdce je nemocné. A Jak vyšetření probíhá? – budete sestrou vyzváni, abyste si odložili do spodního prádla, položíte se na záda na vyšetřovací lehátko. Sestra Vám bezbolestně připevní na hrudník a končetiny speciální elektrody. Přístroj pak může vyhodnotit elektrické změny na srdci na několika místech zároveň. Lékař může sledovat EKG křivku i v průběhu vyšetření přímo na monitoru počítače. Výstupem vyšetření je tištěná EKG křivka, kterou lékař pečlivě a detailně hodnotí.

– JAKÁ JE PRO MĚ VÝHODA VYŠETŘENÍ ELEKTRICKÝCH PARAMETRŮ MÉHO SRDCE PŘÍMO V ORDINACI?
Pokud lékař má při vyšetření podezření na onemocnění srdce, nemusím se objednávat k EKG vyšetření do jiného zdravotnického zařízení a čekat na výsledek. Lékař může neprodleně posoudit závažnost mého zdravotního stavu.


 

 • HbA1c – GLYKOVANÝ HEMOGLOBIN

– Rychlé vyšetření z kapky krve. Informuje o dlouhodobé kompenzaci onemocnění diabetes mellitus. Hodnota HbA1c poskytuje nepřímou informaci o průměrné hladině krevního cukru v krvi v časovém období 4 – 6 týdnů. Výsledek má lékař k dispozici do 3 minut, je třeba pouze odběr kapky kapilární krve z prstu ruky.

– JAKÁ JE PRO MĚ VÝHODA VYŠETŘENÍ HbA1c PŘÍMO V ORDINACI?
Vím ihned, zda je můj diabetes kompenzován.


 • STREPTEST
  STREPTEST– Test na rychlou diagnostiku streptokokových infekcí z výtěru z krku – není nutné čekat na výsledek mikrobiologického vyšetření v laboratoři, tímto testem zjistíme přítomnost streptokoka do 5 minut.

– JAKÁ JE PRO MĚ VÝHODA VYŠETŘENÍ STREPTEST PŘÍMO V ORDINACI?
Lékař může nasadit odpovídající účinnou léčbu ihned.


 • AMBULANTNÍ MONITORACE KREVNÍHO TLAKU
  Holter– Principem je monitorování krevního tlaku po dobu 24 hodin pomocí automatizovaného přístroje opakovaným měřením v předem určených intervalech. Podle naprogramování je pacientovi měřen krevní tlak na paži po 15-30 minutách v průběhu dne a po 30min – 1 hodině v průběhu noci. V den vyšetření se nasadí pacientovi na nedominantní (obvykle levou) horní končetinu tlaková manžeta, která je spojena s přístrojem. Vlastní měřící přístroj je propojen hadičkou s manžetou a umístěn na opasku nebo zavěšen na krku, je přibližně velikosti jako walkman. Manžeta se v pravidelných intervalech nafoukne a přístroj zaznamenává naměřené hodnoty. Po 24 hodinách přístroj odpojíme a data přehrajeme do ambulantního programu a vyhodnotíme.

– JAKÁ JE PRO MĚ VÝHODA VYŠETŘENÍ AMBULANTNÍ MONITORACE KREVNÍHO TLAKU?
Vyšetření potvrdí či vyvrátí diagnózu hypertenze (vysoký krevní tlak), pomáhá ověřit efektivitu léčby hypertenze.


 • KOMPLEX VYŠETŘENÍ NA PŘÁNÍ PACIENTA V RÁMCI NADSTANDARDNÍ PÉČE
  Po domluvě s lékařem zajistíme laboratorní a jiná diagnostická vyšetření na Vaše přání v rámci nadstandardní péče – např. komplex onkologické prevence, stanovení hladiny vitamínů v krvi, testování na pohlavně přenosné choroby, stanovení krevní skupiny a další.

 • FOB test – test na okultní (skryté) krvácení do stolice – prevence rakoviny zažívacího traktu
  – Test k detekci okultního (skrytého) krvácení ve vzorku lidské stolice. Analýza vzorku probíhá na přístroji sloužícímu ke kvantitativnímu měření přímo u nás v ordinaci. Výsledky testu jsou „na počkání“ do 5 minut a zaručují vysokou kvalitu a spolehlivost.

JAKÁ JE PRO MĚ VÝHODA FOB TESTU PŘÍMO V ORDINACI? Lékař může na základě výsledku testu posoudit, zda u mě není možnost onemocnění zažívacího traktu a odeslat mě časně na potřebná navazující vyšetření (kolonoskopie), která mi mohou zachránit život (v případě potvrzení patologie střeva).


 • INR – kvantitativní stanovení protrombinového času (PT/ hodnoty Quickova testu/ INR)
  Roche– Test pro pacienty užívající warfarin (lék na „ředění“ krve) či v rámci vyšetření koagulace. Jedná se o rychlý test s použitím kapilární krve odebrané z konečku prstu, prováděný přímo u nás v ordinaci, s výsledkem „na počkání“ do 1 minuty.

– JAKÁ JE PRO MĚ VÝHODA INR TESTU PŘÍMO V ORDINACI? Lékař může ihned na základě výsledku testu posoudit, zda není třeba např. upravit dávkování léku Warfarin. Odpadá čekání na výsledek testu z laboratoře.

 


 • Vyšetření kardiálních markerů
  – Vyšetření krve (odebrané ze žíly), slouží pro diferenciální diagnostiku kardiovaskulárních onemocnění. Vyšetřit lze tyto parametry: Troponin T (test napomáhá časné identifikaci pacientů se suspektním akutním infarktem myokardu), NT – pro BNP (biologický marker při určování diagnózy a prognózy akutního a chronického srdečního selhání), D-dimer (k upřesnění diagnostiky plicní embolie a hluboké žilní trombózy). Výsledek vyšetření je k dispozici do 15 minut.

Author: aneri

Share This Post On