Pro firmy

FIREMNÍ LÉKAŘSKÁ PÉČE
Kompletní nabídku služeb pracovně – lékařské péče najdete ZDE
* Pracovně lékařská péče:
Pracovně lékařská péče je ze zákona povinná, bez ohledu na velikost podniku a počet zaměstnanců. Kdo jí nemá zajištěnou na smluvním základě, riskuje pokutu v řádu milionů.

Výdaje podniku na zdravotní péči v rámci pracovně lékařské péče jsou daňově uznatelným výdajem.

* Pracovně-lékařské služby poskytujeme od roku 1995:
Poskytování PLP je jeden z našich hlavních směrů, kterým se intenzivně rozvíjíme. V tomto směru rozšiřujeme naši kapacitu (personálně, materiálově, budováním nového sídla ordinace).
Připravujeme aktivní vyhledávání dalších korporátních zákazníků.

 • Na základě požadavků klienta PLP zajišťujeme:
  vstupní/preventivní/mimořádné/výstupní prohlídky rozsahu a zákonem stanovené frekvenci v návaznosti na kategorie pracovních pozic a věk zaměstnance. Jednotlivé druhy výše jmenovaných prohlídek jsou obsahově totožné.
 • S VÝSLEDKEM PROVEDENÉ PROHLÍDKY (posouzení k výkonu práce dle vystavené žádosti zaměstnavatele) VYSTAVUJEME IHNED po provedené prohlídce a dle našeho návrhu smlouvy předáváme proti podpisu zaměstnanci.
 • vystavování Zdravotních průkazů
 • očkování sezonní (proti chřipce v sídle firmy) i periodické (proti infekční žloutence..)
 • poskytneme na požádání pomoc při zařazování prací do kategorií rizika prací a zprostředkujeme další výkony v oboru BOZP. Dlouhodobě spolupracujeme se zkušenou kolegyní v daném oboru, která vlastní veškeré certifikace.
 • možnost registrace zaměstnanců i jejich rodinných příslušníků v našem zařízení k poskytování kompletní péče v rámci všeobecného zdravotního pojištění (smluvní ZP: 111,201,207,211,205).
 • poskytneme zaměstnancům první pomoc, pokud je to možné a pokud tuto první pomoc nelze poskytnout efektivněji, účelněji nebo rychleji standardními prostředky systému první pomoci (RZP – rychlá záchranná pomoc, LSPP – lékařská služba první pomoci). Zabezpečení této první pomoci poskytne poskytovatel v ordinaci určeného lékaře v ordinačních hodinách.
 • Pravidelné kontroly pracovišť provádíme dle zákonné normy 1x ročně (dle platné legislativy lékař zodpovědný za provádění úkonů PLP „musí být seznámen s pracovním prostředím zaměstnanců“), nebo dle specifických podmínek smluvní firmy.Cena je kalkulována hodinovou sazbou dle smluvních ujednání s klientem
 • Koordinace a pomoc při komunikaci se spádovým pracovištěm Hygienické stanice v případě pravidelných kontrol, nebo v případě mimořádných situací.Cena je kalkulována hodinovou sazbou dle smluvních ujednání s klientem
 • V případě zájmu klienta poskytujeme vedení „lhůtníku“ – sledování dodržování zákonem určené frekvence prohlídek PLP. Cena je určena měsíčním paušálem dle počtu zaměstnanců.
 • Nadstandardní doplňková péče (léčba biostimulačním laserem, očkovací centrum, akupunktura, konzultace a prodej potravních doplňků, od března 2013 také lymfodrenáže certifikovaným přístrojem pro lékařské ambulance, vyšetření přístrojem pro časnou detekci arterosklerosy ABI Boso, váha s rozšířenou funkcemi, připravujeme službu maséra, služby výživového poradce..
  Lze nasmlouvat i rozdílný rozsah péče pro skupiny zaměstnanců. Jsme schopni připravit individuální nabídku sad vyšetření, které lze pro své zaměstnance nasmlouvat v rámci „benefitu“.
  „Balíčky služeb“ lze přizpůsobit individuálním požadavkům klienta.

  Vybavení ordinace umožňuje:
  Ihned v ordinaci vyšetřujeme např. plicní funkce spirometrem, EKG křivku, hladinu glukózy v krvi, hodnotu C-reaktivního proteinu, z ranního odběru krve a biologického materiálu zjišťujeme základní hodnoty sloužící pro prevenci (cholesterol, jaterní testy, hladinu glukózy, funkci štítné žlázy, testosteronu, onkomarkery, pohlavně přenosné infekce..), máme k dispozici denní svoz biologického materiálu do biochemické, hematologické a imunologické laboratoře a na oddělení mikrobiologie. Výsledky vyšetření nám smluvní laboratoře zasílají neprodleně elektronickou cestou (data jsou zajištěna před zneužitím třetími osobami) – výsledky jsou nejpozději následující den v dopoledních hodinách.
  Poskytujeme také konzultační činnost – second opinion v rámci oboru VPL.

* Cenová ujednání, způsob fakturace
Platba za jednotlivé úkony je fakturována po ukončení kalendářního měsíce
a je stanovena cenou za provedenou jednotku bez předchozích paušálních plateb.

*Výpis z položek ceníku smluvních úkonů PLP:
Vstupní prohlídka (první vyšetření v našem ZZ)
Periodická prohlídka (zaměstnance, který již u nás v rámci PLP vyšetřen, nebo pokud je k dispozici posudek se závěrem vstupní prohlídky na předchozím pracovišti)
Mimořádná prohlídka (zaměstnance, který již u nás v rámci PLP vyšetřen, nebo pokud je k dispozici posudek se závěrem vstupní prohlídky na předchozím pracovišti)
Výstupní prohlídka (zaměstnance, který již u nás v rámci PLP vyšetřen, nebo pokud je k dispozici posudek se závěrem vstupní prohlídky na předchozím pracovišti)
Vydání každého dalšího posudku v rámci jedné vyžádané prohlídky při posuzování více typů pracovních činností
Zdravotní průkazy (zákon č. 258/2000 § 19 vykonávaní epidemicky závažných činností)
Vystavení v rámci prováděné prohlídky PLP (přičítá se)
Vystavení samostatně bez návaznosti na prováděnou PLP
Noční práce (ZP, § 94- rozšířený rozsah prohlídky)

Zásady fakturace (výňatek z textu smlouvy):
Cena za jednotlivé typy prohlídek a posudků o zdravotní způsobilosti je stanovena dohodou obou smluvních stran a je uvedena v příloze smlouvy.
Cena za dohled nad pracovními podmínkami a za poradenskou a konzultační činnost je stanovena dohodou obou smluvních stran a je uvedena v příloze smlouvy.
Pokud se u jednoho zaměstnance bude v rámci jedné vyžádané prohlídky posuzovat více typů pracovních činností, bude se celková cena posouzení zdravotní způsobilosti skládat z ceny nejdražší (nejnáročnější) z požadovaných prohlídek a z ceny tolika posudků, kolik činností bude posuzováno.
Celková účtovaná cena bude dána součtem cen prohlídek a posudků posuzovaných zaměstnanců, cen za dohled nad pracovními podmínkami a cen za konzultační činnosti, pokud budou v kalendářním měsíci tyto činnosti provedeny.
Výkony a činnosti PLP budou vyúčtovány daňovým dokladem (fakturou). Přílohu daňového dokladu (faktury) bude tvořit sestava se seznamem jmen a dat narození zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání objednatele, kteří v daném měsíci ukončili prohlídku a dále údaje o dohledu nad pracovními podmínkami a o konzultační činnosti, pokud tyto činnosti byly provedeny.
Posudek (posudky) si proti podpisu převezme posuzovaná osoba a následně předá objednavateli, jako osoba určená k převzetí posudku dle platné zákonné normy.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci.
Medicina Centrum s.r.o.
MUDr Ethel Ludvíkova a Ing Martin Ludvík, jednatelé
ludvikova@medicina-centum.cz, ludvik@enix.cz, www.medicina-centrum.cz

Ethel

 

 

 

Author: aneri

Share This Post On