Preventivní prohlídka – jak probíhá u nás?

„Prevence je strašně důležitá, nesmíte ji zanedbávat!“ Tato pravdivá věta na nás útočí v ze všech stran, v různých variantách, občas se mi zdá, že se z ní stává univerzální fráze, kterou již nikdo nebere vážně. Tak pojďme dát slovům obsah.

Nejradši pacientovi říkám – nenašli jsme žádné závažné nálezy, provedené laboratorní výsledky jsou v pořádku, pokud se budete cítit zdráv, uvidíme se na preventivní prohlídce za dva roky.

Bohužel to nevyslovuji tak často, jak bych si přála. Frustrující je zejména situace, když s jistotou vím, že by včasná diagnostika zabránila vzniku závažného onemocnění.

Platba zdravotního pojištění je pro všechny povinná. Proč tedy nevyužívat to, co je zcela zdarma a máme na to nárok?

Preventivní prohlídky u dospělých spadají do odbornosti praktického lékaře, gynekologa a stomatologa.

U gynekologa a stomatologa máte nárok na preventivní prohlídku každý rok. A zdá se mi, že jsou využívány vcelku pravidelně.

Na co se velmi zapomíná, je to, že i u svého praktického lékaře  1× za 2 roky můžete také absolvovat preventivní prohlídku.

Pacient má na preventivní prohlídku zákonný nárok. Lékař ale nemá povinnost svého pacienta na prevence zvát. Lékař ale vede přesnou evidenci, kdy na ni pacient naposledy byl. Buďte aktivní a ptejte se.

Dobře vedená ordinace má vyhrazený čas, kdy pacienty k preventivním prohlídkám objednává. Pacient neztrácí čas a nenakazí se mezi nemocnými v čekárně.

Co vlastně taková prohlídka obsahuje a jak probíhá?

Je dobré, když přijdete připraveni – zamyslete se, co závažného týkající se Vašeho zdraví se od poslední preventivní prohlídky stalo. Pokud máte doma nějaké záznamy o ošetření z odborných ambulanci, nebo jste byli očkovaní na jiném pracovišti, nebo se vyskytla ve Vaší nejbližší rodině závažná nemoc, předejte tyto informace lékaři na začátku vyšetření.

V naší ordinaci se pacienta nejdříve ujme zdravotní sestra. Převezme písemné materiály, upraví v počítači osobní údaje. Provede přípravná vyšetření – změří výšku, zjistí hmotnost, změří krevní tlak, provede orientační vyšetření zraku. Pokud je indikováno, natočí EKG křivku. Zaznamená veškeré anomálie, které si všimla, nebo o kterých se pacient zmínil. Žádná informace nesmí zapadnout, s každou informací pak pracuje lékař.

Poté se pacientovi věnuje lékař.
Doplní anamnézu. V rodinné se zaměří na výskyt onemocnění srdce a cév, vysokého krevního tlaku, cukrovky (zejména I. typu, kdy se aplikuje inzulin), poruch metabolizmu tuku, nádorových onemocnění, výskyt závislostí a duševních poruch.

Upřesní a doplní údaje z pracovního a sociálního prostředí pacienta.
Osobní anamnéza by měla být pokud možno kompletní soupis závažnějších onemocnění, operací a úrazů a to již od narození pacienta.

Lékař s Vámi zkontroluje očkování. A to nejenom povinné a pojišťovnou hrazené očkování proti tetanu (frekvence je po 15-ti letech pacientů do 60 let, po 10-ti letech po šedesátém roku věku), ale i potřebné přeočkování u nepovinných vakcinací (např. proti klíšťové meningoencefalitidě).

Dále následuje fyzikální vyšetření.
Lékař vyhodnotí hodnoty krevního tlaku, indexu tělesné hmotnosti, orientačního vyšetření sluchu a zraku, provede také orientační vyšetření kůže.

Při podezření na onkologické onemocnění či při pozitivní rodinné anamnéze, se provede vyšetření per rektum (vyšetření konečníku pohmatem), u mužů vyšetření varlat.

U žen od 25 let věku, při pozitivní rodinné anamnéze na dědičný nebo familiární výskyt zhoubného nádoru prsu nebo přítomnosti jiných rizikových faktorů, lékař provede klinické vyšetření prsů, pacientku poučí o pravidlech samovyšetřování prsů.

V případě, že lékař nenachází patologii a pacient neudává žádné obtíže, následují další pomocná laboratorní a screeningová (vyhledávací) vyšetření.

Liší dle věku, pohlaví a také příslušnosti ke zdravotní pojišťovně pacienta.

Při každé preventivní prohlídce lékař provedené vyšetření moči diagnostickým papírkem.
Vyšetření hladiny cukru v krvi – glykémie, se provádí při první všeobecné preventivní prohlídce po ukončení péče u poskytovatele v oboru praktický lékař pro děti a dorost a poté od 40 let věku ve dvouletých intervalech.

Laboratorní vyšetření koncentrace celkového cholesterolu a jednotlivých frakcí celkové hladiny (tj HDL, LDL a triacylglycerolů) se provádí také při první všeobecné prohlídce a poté ve 30, 40, 50 a 60 letech věku. Hladina cholesterolu je hodně závislá na dědičnosti, ale také na životním stylu (stravování, pohybová aktivita, kouření) a je poměrně stálou hodnotou.

Vyšetření elektrické činnosti srdce – EKG se provádí poprvé ve 40 letech věku (dále pak ve čtyřletých intervalech).

Součástí  vyšetření je také onkologická prevence – prevence zhoubných nádorů.
Prevence zhoubného nádoru tlustého střeva a konečníku se zjišťuje stanovením okultního (okem neviditelného) krvácení ve stolici se speciálním testem, a to u všech pacientů od 50 let věku (od 55 let věku je toto vyšetření možné nahradit doporučením k provedení screeningové kolonoskopie 1× za 10 let).

U žen od 45 let věku se ověří, zda je k dispozici výsledek screeningového mamografického vyšetření z posledních 2 let (není-li výsledek tohoto vyšetření k dispozici, lékař doporučí provedení tohoto vyšetření a nezbytných doplňujících vyšetření).

Informativní příručka prevence k nahlédnutí ZDE

Často od pacientů slýcháme : „Vyšetřete mi VŠECHNO, já si to klidně doplatím..“. Ani při nejlepší vůli však nelze na jednom pacientovi provést všechna existující vyšetření. Důležitá je dobrá komunikace, vzájemná důvěra a aktivní přístup jak ze strany pacienta, tak lékaře.

Najděte si svého praktického lékaře. Máte svobodnou volbu výběru. Pak mu důvěřujte, ptejte se, doplňujte informace, předávejte zprávy z jiných ambulancí a v neposlední řadě respektujte jeho doporučení. Aktivní přístup ke svému zdraví se Vám v létech budoucích v dobrém vrátí. Vše o tom, co může ordinace praktika nabídnout najdete například i na stránkách naší ordinace: www.medicina-centrum.cz.

Author: aneri

Share This Post On