Očkování proti pneumokokovým infekcím

Očkování proti pneumokokovým infekcím.

U pojištěnců nad 65 let věku NOVĚ hrazeno plně ze zdravotního pojištění.

Zdravotní pojišťovny NOVĚ HRADÍ nepovinné očkování proti pneumokokovým infekcím pro pojištěnce starší 65 let včetně očkovací látky.

Naše ordinace zajišťuje vakcínu, která je hrazena plně, tedy bez doplatku pro pojištěnce.

Informace o pneumokokových infektech:

Původcem pneumokokových onemocnění jsou bakterie Streptococcus pneumoniae.

Rizikem jsou tzv. invazivní pneumokoková onemocnění, tj. bakteriémie vedoucí ke vzniku pneumokokové pneumonie (zánětu plic), meningitidy (zánětu mozkových blan), sepse (rozsáhlý víceložiskový zánět přímpo ohrožující život) nebo artritidy(zánětlivé onemocnění kloubů).

Četnost závažných onemocnění dominuje především u seniorů starších 60 let. Další rizikovou skupinou se stávají děti mladší pěti let a osoby se zvýšenou vnímavostí, tj. zpravidla chronicky nemocní.

Pneumokoková pneumonie představuje nejčastější invazivní onemocnění.

Projevuje se zpravidla náhle vysokou teplotou, třesavkou a zimnicí. Doprovází ji vykašlávání malého množství rezavých hlenů a bolestí na hrudi. V těžších případech se přidává i dušnost a porucha srdečního rytmu.

Její záludnost a komplikovanost spočívá v relativně časté antibiotické rezistenci.

Zdrojem je výhradně nemocný člověk nebo bacilonosič a přenáší se obvykle kapénkovým způsobem. Někdy vzniká jako vnitřní infekce bacilonosiče, jehož oslabený imunitní systém podmiňuje případnou bakteriální kolonizaci.

Doba inkubace je krátká – v rozmezí 1-3 dní.

Author: aneri

Share This Post On